บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_07_01
การตรวจวัดและแยกแยะปลาร้าต้มสุกโดยใช้จมูก และลิ้นอิเล็กทรอนิกส์
Detection and Classification of Fermented Fish Product (Boiled Pla-ra) by Using Electronic Nose and Electronic Tongue
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นันธณัฏฐ์ สามุติรัมย์
  2. จักรพงษ์ บุบผามาลัย