บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_08_07
การพัฒนาแผ่นฟิล์มวัดสีจากอัลจิเนตเพื่อตรวจสอบการเน่าเสียของเนื้อสัตว์
Development of alginate based visual sensing film for monitoring meat spoilage
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธินินันท์ แก้วคูณ
  2. นฤชา สุวรรณ์