บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_08_03
การแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตยาปฏิชีวนะจากสิ่งแวดล้อม
Isolation of antibiotic producing bacteria from environment
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วันเดือนเต็ม ปราณี
  2. ธนทัต ยอดประทุม