บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_08_03
การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อพัฒนาต้นแบบกล่องสมองกลสำหรับจักรยานเอนกประสงค์
An application of IOT in the development of a prototypical embedded system box for multipurpose bicycles
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณิศา พิมพ์หาญ
  2. รชฎ ไกรษี
  3. อัญชนิกานต์ นันตะสุข