บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_08_03
ผลิตภัณฑ์สารสกัดแทนนินจากกันเกรา เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
Fagraea fragrans extract product against growth of bacteria
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริยากร พิริยะกิจไพบูลย์
  2. เพ็ญพิชชา ผูกพันธ์