บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_08_08
การประมาณค่าอินทิกรัลโดยใช้สไปลน์กำลังสาม
Estimations of definite integral by Using a Cubic Spline
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นิติภูมิ ศรีแสน
  2. กุลธิดา สุพรม