บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_02_01
การศึกษาอายุและระยะห่างของกระจุกดาวเปิดโดยใช้วแผนภาพ HR-Diagram
The study of age and distance of open star clusters by using HR-Diagram
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุรพิชญ์ หอมนาน