บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_06_01
การศึกษาวัสดุทางเลือกเพื่อทำให้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างไม่รับแรง : กรณีศึกษาแกนกัญชง
การศึกษาวัสดุทางเลือกเพื่อทำให้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างไม่รับแรง : กรณีศึกษาแกนกัญชง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูฤทธิ์ ตันธนโรจน์
  2. ธนกร ตรองพาณิชย์
  3. ธีระภัทร ปรีดาศักดิ์