บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_16_13
วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืช บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Analysis of radionuclide in plants from Koh Tao, Surat Thani province
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ไซม๊ะห์ ปาทาน
  2. อัญชิษฐา ภิรมย์รักษ์