บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_06_10
The application of green synthesis silver nanoparticles on anti-environmental bacteria: sewage treatment
The application of green synthesis silver nanoparticles on anti-environmental bacteria: sewage treatment
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปณธร เจียรณัย
  2. เจฎไช ถิระธรรมกิจ
  3. เจตน์สฤษฏิ์ ลิ้มสุวัฒน์