บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_06_02
แบตเตอรี่น้ำตาลจากชีวมวลเพื่อพลังงานความหวาน แบบยั่งยืน
แบตเตอรี่น้ำตาลจากชีวมวลเพื่อพลังงานความหวาน แบบยั่งยืน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชลพินทุ์ พันธุขันธ์
  2. ณิชกมล เทพอวยพร
  3. ภาวินี ศรัณย์รัตน์