บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_06_03
Investigations in Partitions of Integers
Investigations in Partitions of Integers
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พัชร์สิตา ยิ่งกิจวิวัฒน์
  2. ธัญพิชชา ไชยขันธ์
  3. วัฒนบูลย์ เชื้อรอด