บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_02_13
การอนุรักษ์นกยูงไทย (Pavo muticus Linnaeus, 1766) ในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย
Conservation of green peafowl (Pavo muticus Linnaeus, 1766) in Phayao province, Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชากร สอนจิตต์
  2. ภัทรยุทธ นาคคงคำ
  3. ปิยะภูมิ จักรสาน