บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_01_08
ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรู้จำใบหน้า
Activities Attendance Verifying System using Face Recognition
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปณชัย ชมใจ