บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_15_04
ฟิล์มป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจากไคโตซาน
Chitosan Film Protecting Ultraviolet
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภาพิชญ์ ณ นคร
  2. ญาณิศา กอเจริญรัตน์