บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_01_10
การยกและการโยกย้ายวัตถุด้วยเสียง
Levitating and Manipulating Objects with Sound
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชัยเวช จักราชัย
  2. รัชชา เสือน้อย