บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_13_03
การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ที่ผิวทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน
The Application Of Satellite Imagery To Assess Chlorophyll-a On The Sea Surface In The Upper Gulf Of Thailand
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. มณฑิรา ม่วงรัตน์
  2. แพรวา ทองยืน