บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_09_03
การพัฒนาสารสกัดจากถั่วงอกและดอกเข็มเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของสิว
Develop the extracts from bean sprouts and spike flower to inhibit the acne bacteria
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณภัทร ชวาลาวร
  2. ศุภกรณ์ ณ กาฬสินธุ์
  3. พิธาภัทร์ นาพวรม