บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_13_05
การดัดแปรฟิล์มบางแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนตที่ถูกเติมด้วยสารประกอบ แมงกานีสและสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สของฟิล์มบาง
Modification of Calcium Copper Titanate thin films by adding Mn compound and their gas sensing properties
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐชยานันท์ งามกิจเจริญลาภ
  2. ณภัทร ปาละวัธนะกุล
  3. ธีร์ การพาณิชย์