บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_01_03
ศักยภาพการเป็นสารป้องกันแสงแดดและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยบางชนิด
Photoprotection and Antioxidant Potential of Some Thai Rice
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กัญทยาวีร์ ทิพย์ประชาบาล
  2. นิรัชญา ปาลี