บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_13_14
การออกแบบใบพัดกังหันลมเพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
Wind Turbine Blade Design for Generating the Maximum Electric Power
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรธิดา ปุญญฤทธิ์
  2. กัลยรัตน์ หุ่นเครือ
  3. ณัฐชนน ข้อสกุล