บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_09_08
การพัฒนาชุดตรวจวัดบนกระดาษสำหรับวิเคราะห์ไซยาไนด์
Gold/Silver core shell nanoparticles on distance paper-based for determination of CN-
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปิยากร ศักดิ์วณิชดำรง
  2. วสิษฐ์พล จิรทรัพย์เจริญ
  3. นภสินธุ์ จึงศรีจันทร์