บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_11_05
การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
The Development of a tool for carrying capacity evaluation in historical attraction
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรรษธณพร จันทร์ฉาย
  2. นายวัชรพล มีปิด