บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_17_02
เครื่องแยกเยื่อหุ้มถั่วลิสงคั่วสำหรับครัวเรือน
Roasted Peanuts Seed Coat Separator for Household
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สริดา ลีลาวนาชัย
  2. พรปวีณ์ สมเกียรติกุล