บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_11_13
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโอเมก้า-3 และใยอาหาร
Formulation and process development of instant noodles fortified with omega-3 and fiber
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุทธวีร์ คล้ายเเดง
  2. จันทกานต์ แสงเสริฐเศรษฐ์
  3. เมธาพร ธรรมรัตน์