บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_05_02
การศึกษาผลของแรงกดต่อการแตกของเปลือกไข่
Study the result of force on egg shells cracking
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนพัฒน์ โนนใหม่
  2. พิทักษ์พงศ์ ดำบรรพ์