บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_05_03
การศึกษามุมยิงของบาสเกตบอลจากจุดโทษ
Angle of basketball free-throw shooting
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พศินฐ์ คอมแพงจันทร์
  2. อิศรา ชนะวรรโณ