บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_05_06
ผลกระทบจากไอโอต่อการแผ่คลื่นวิทยุของดาวพฤหัสบดีย่าน 10 เมตร
Effect of Io to Jupiter’s sporadic decametric radio emission
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภารัตน์ รัตนคุณ
  2. เมธาพร พิภัทรชัย