บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_12_03
Power Pedal, การออกแบบเครื่องออกกำลังกายแบบเหยียบสำหรับจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Pedal, the design of electronics power supply by pedal exercise.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนัชพร ไตรรัตนาพงศ์
  2. จิรวัฒน์ ธเนศสิริพงศ์
  3. หิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ