บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_17_08
การออกฤทธิ์เสริมร่วมกันระหว่างสารสกัดจากหัวร้อยรูและยาปฏิชีวนะต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุโรค EarlyMortality Syndrome (EMS) ในกุ้งขาวแวนนาไม
Synergistic effect of Hydnophytum formicarum extract combined with antibiotic against Vibrio parahaemolyticus; EMS-caused bacteria in Litopenaeus vannamei
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐนิชา ศิริรักษ์
  2. ภัสสิรี พุฒทอง