บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_05_03
การพิสูจน์รูปแบบปิดของจำนวนลูคัส
A closed formula of Lucas numbers
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จีรพรรณ สนิทวงศ์ชัย
  2. กุลปริยา บุญเกิด