บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_17_12
การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในเครื่องสำอาง
Virgin Palm Oil in Cosmetics Application
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เจตนิพัทธ์ ปัญญา
  2. กัญญารัชช์ รัตนพันธุ์