บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_01_07
ศิลาวรรณนาและการจำแนกซากดึกดำบรรพ์ของหมวดหินพระธาตุ กลุ่มหินลำปาง ยุคไทรแอสซิก บริเวณพื้นที่พระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Petrography and fossil identification of Triassic Phra That Formation, Lampang Group at Phra That Doi Muang Kham, Muang Lampang Distric, Lampang Province
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรภัทร นิวรณุสิต
  2. ธนวรรณ บุญเรือง