บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_05_05
การยับยั้ง Aspergillus flavus ด้วยสารชีวภาพที่ผลิตจาก Aspergillus niger และ Fusarium solani
Inhibition of Aspergillus flavus by biological substances production of Aspergillus niger and Fusarium solani
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กฤษฎิ์ ใจแจ้ง
  2. ทักษะพร ยิ่งคำแหง