บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


NONE
การสร้างวงรี 3 วง ที่มีจุดโฟกัสร่วมกันและเส้นไดเรกตริกซ์ตัดกันที่จุดเดียว
Creating an ellipse with a common focal point and directrix lines intersect at the same point
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม