บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_13_08
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดถั่วดำ
Antioxidant activities of red kidney bean and black bean seed extracts
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณิศา ทองศุภโชค