บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_08_05
วัสดุป้องกันความร้อนและสารหน่วงไฟจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Heat resistant and flame retardant composite board from agricultural waste
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บัญชา กรินรักษ์
  2. มังกร ส่งเสริม
  3. วชิระ สุริยวงศ์