บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_17_06
การย่อยพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยกลุ่มแบคทีเรีย
ฺBiodegradation of Poly(Vinyl Alcohol) by mixed bacterial cultures
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูติณห์ ชาญพานิชย์
  2. กัณฑ์เอนก พรัดมะลิ