บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_06_02
การศึกษาระยะการจัดวางล้อของหุ่นยนต์เดินตามเส้นบนเส้นทางโค้ง
การศึกษาระยะการจัดวางล้อของหุ่นยนต์เดินตามเส้นบนเส้นทางโค้ง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชนนท์ ดอกไม้กุล
  2. ธีรภัทร คุริรัง
  3. สาริน หิรัญคำ