บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_06_02
กล่องควบคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดีอัตโนมัติ
กล่องควบคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดีอัตโนมัติ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จรัสศร อินทรพุฒิ
  2. ชนม์พีรา สุขวัจนี
  3. วาศินี แซ่ลิ้ม