บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_06_06
Fibonacci Graphs: An Entry into Graph Theory
Fibonacci Graphs: An Entry into Graph Theory
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุวิจักขณ์ ฐิติรัถยา
  2. ณัฐวุฒิ อุยเจริญ
  3. ภาณุวัตร ซุยสูงเนิน