บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_12_02
เกมหนูน้อยไขปริศนาคดีพิศวง
Mystery solving game
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปุณยนุช สมิธานนท์
  2. นภัทร นิยมปัทมะ
  3. ลัดดานน สุขจิตรสกุลชัย