บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_07_05
การพัฒนาชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว (helix) สำหรับเตาปิ้งย่างแบบประหยัดพลังงาน
Development of a Helix Heat Exchanger Save Energy for Grill
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนิดาภา ยอดสละ
  2. อรนภัส หลายทวีวัฒน์