บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_07_09
มิญชวิทยาของไดโนเสาร์ซอโรพอดจากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
Bone histology of the sauropod dinosaurs from Phunoi locality, Kalasin.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อินทัช ศรีจำนงค์
  2. นฤชิต ชิณโน