บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_07_05
การศึกษาฉนวนกันความร้อนของฉนวนอาคารจากฟางข้าว
Experiment of Building Insulation Material From Straw
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐรุจา ชินกร
  2. ปิยวดี อันทอง