บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_14_09
ศักยภาพของใบกระท่อมและใบกระทุ่มโคกต่อการยับยั้งเบาหวานและอนุมูลอิสระ
Potential of Mitragyna Speciosa leaves and Mitragyna hirsute leaves in preventing Diabetes and free radical.
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กิตติชัย เพชรเล็ก
  2. พิชญ์สินี มหาสุวรรณ