บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_11_09
การวัดค่า pH ของสารละลายจากการวัดการเปลี่ยนสีด้วยสมาร์ทโฟน
pH measurement of solution from colorimetric detection by using smartphone
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เจตนิพัทธ์ เต่าทอง
  2. ธัญญชนก ราชวงศ์ศึก
  3. วีรยา มั่นประเสริฐ