บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_11_07
คอมโพสิตนำไฟฟ้าของยางธรรมชาติและคาร์บอน
Conductive Composite of Natural Rubber and Carbon
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์
  2. จิตจารี นิลเลี่ยม
  3. พราวรวี บุตรงาม