บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_11_13
การพัฒนาไข่มุกเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบเขียว
Development of Healthy Bubble from Okra
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิกานต์ อเนกสิทธิสิน
  2. อิสระ ชลศึกษ์
  3. ศศิโสม ฤทธิบูรณ์