บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_11_04
การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานต้านเชื้อจุลินทรีย์ในกล้วยหอมทอง
The development of antimicrobial chitosan film for Gros Michel banana
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กัญญาวีร์ สราคำ
  2. พิมพิศา แสงสิรคุปต์
  3. สุพิชญา สายะเสมาวงศ์